2005. évre tervezett projektek

(Dr. Tálas László és felesége Csilla által szervezett)

                                                Valamennyi terv anyagi elszámolása nyilvános (írásos, álló- és mozgóképi igazolással).
 
1. Etéd községhez tartozó falvak ( ÉNLAKA is ) állategészségügyi ellátását (részben) biztosító Lőrinczi József - felcser - részére működőképes kismotor biztosítása.

A motor beszerzését Ács János (Vitnyéd) biztosította.

A megvalósítás (anyagiak gyűjtésének) kezdete 2004. december 10.

A terv megvalósítási határideje: 2005. május 01. TELJESÍTVE

2. ÉNLAKA község 15 fős gyermekcsoportjának számítógép beszerzése, egy énlakai kisiskolás szüleinek támogatása, hogy a közösségnek modern számítógépe lehessen.
A Román Köztársaság 200 eurós támogatása mellett kb. 250 euró önerőre lenne szükség.

Az anyagi hozzájárulást a bajai számítástechnikai cégek megkeresésével gondoljuk megoldani.

A megvalósítás (anyagiak gyűjtésének) kezdete 2005. január. 10.

A terv megvalósítási határideje: 2005. május 01. TELJESÍTVE

3. 2005 tavaszán ( április- június között ) a 15 énlakai kisdiák részére 1 napos kirándulás szervezése.
A projekt tervezett költségvetése kb. 200 euró.

Az anyagi hozzájárulást a bajai állatorvosi kerület állatorvosai és a barátaim biztosították.

A megvalósítás (anyagiak gyűjtésének) kezdete 2005. február 20.

A terv megvalósítási határideje: 2005. április 20.- június 20. között TELJESÍTVE

4.  A 15 énlakai kisgyermek részére heti 2 alkalommal számítástechnika és angol nyelvoktatás biztosítása.
A projekt tervezett költsége (havi 8 óra angol nyelv és havi 8 óra számítástechnika oktatása) 40 euró / hónap, vagyis júliusi kezdés esetén 2005. évre 240 euró, utána évenként 480 euró.

Az anyagi hozzájárulást a Tálas család baráti és ismeretségi köre biztosítaná.

A megvalósítás (anyagiak gyűjtésének) kezdete 2005. február 01.

A terv megvalósítási határideje: 2005. június 15. (2005. évi terv teljesítése, utána folyamatos) ELHALASZTVA
 

5. Az ÉNLAKA falu unitárius temetőjének rendbetétele, karbantartása.

A projekt tervezett költsége 0 (nulla).
A megvalósítást a Tálas család baráti (akár külföldi) körének személyes munkafelajánlásával és a falu fiataljainak bevonásával képzeljük el.

A terv megvalósítási határideje: 2005. május 01.- augusztus 30.-ig 2006 tavasza
2008 őszén teljesítve (Koronka Attila vezetésével)

6. Koronka Attila énlakai lakos irányításával egy un. mezőgazdasági (alternatív) mintagazdaság kialakítása.
 
A terv elméleti megvalósulását segíti Dr. habil Makai Sándor egyetemi docens a Nyugat-Magyarországi Mezőgazdasági - és Élelmiszertudományi Kar (Mosonmagyaróvár) Gyógynövény Termesztési Tanszéke. A gyakorlati tanácsadó Dr. Tálas László Európai Unió szakértő.

A projekt kezdete: 2004. október 15. TELJESÍTVE
 
7.  Történelmi labdarugó- mérkőzés szervezése Énlakán.
  
A faluban az utolsó hivatalos (más község csapata elleni) mérkőzés 33 éve volt.
Koronka Attila és Dr. Tálas László a sikeres 2004. évi helyi mérkőzés pozitív tapasztalataira alapozva 2005. augusztus-szeptember hónapban tervezi a fenti esemény megszervezését.

A projekt várható költsége: 160 euró
Az anyagi hozzájárulást a Tálas család ismeretségi köre biztosítaná.
A megvalósítás (anyagiak gyűjtésének) kezdete: 2005. június 01.
A megvalósítás határideje: 2005. augusztus 15.- szeptember 30. TELJESÍTVE
 
A 2005. évi projektek tervezett összköltsége, az 1. 5.  6. pont kivételével, mivel ezek anyagi hozzájárulásai részben már biztosítottak, 800 (NYOLCSZÁZ) euró.

Előre is köszönjük ÉNLAKA faluközösségének nevében is a támogatásokat.

Tisztelettel: Dr. Tálas László  
 
 A  programok pénzügyi támogatói ( 2005.10.01-i dátummal bezárólag) :
- Kostas Kostandinos ( Athen, Görögország )   
- Bajai Állatorvosi Kerület 12 állatorvosa (10 hatósági állatorvos és 2 magánállatorvos)
- Bolvári  Csilla ( Baja)
- Jerka Bt. ( Baja)
- Kamarás Étterem ( Baja)
- Dr. Makári Péter ( Baja)
- Dr. Tóth  István  ( Baja)
- Váta Bt.(Vámosi László) (Mohács)
- Bernáth Mihály (Baja)
- Fondű Bt.(Volanter László) (Baja)
- Varga Lajos (Bátmonostor)
Eddig az időpontig (2005.10.01) adományozott pénzösszeg : 141.400 Ft (száznegyvenegyezer-négyszáz Ft 0/00)
2005. évi projektre felhasznált összeg:                                   110.400 Ft (száztízezer-négyszáz Ft 0/00)
2006. évi projektekre átvitt összeg:                                        31.000 Ft (harmincegyezer Ft 0/00)