2006. évre tervezett projektek

(Dr. Tálas László és felesége Csilla által szervezett)

                                                Valamennyi terv anyagi elszámolása nyilvános (írásos, álló- és mozgóképi igazolással).
 
1. Énlaka község unitárius temetőjének rendbetétele
Megvalósítás ideje: 2006 április 15-június 15-ig
A projekt tervezett költsége: 150 euró
A helyi falu- és unitárius közösség vállalta fel a 2006.évi rendbetételt.
2008 őszén teljesítve (Koronka Attila vezetésével)
 
2. Énlakán élő 14 kisdiák 1 napos kirándulása Brassóba (TELJESÍTVE - 2006.06.24)
Megvalósítás ideje: 2006 május 1-augusztus 1-ig
A projekt tervezett költsége: 300 euró
 
3. A futball hagyományok folytatásaként 5 község (Énlaka, Etéd, Küsmöd, Siklód, Kőrispatak) részvételével labdarúgó kupa (Firtos-kupa) szervezése
TELJESÍTVE
Megvalósítás ideje: 2006 október 21
A projekt tervezett költsége: 400 euró
 
4. Czire Alpár tanár úr  Énlakáról szóló fotókiállításának támogatása
A megvalósítás ideje: 2006. október 21.-től folyamatosan
A projekt tervezett költsége: 300 euró
 
A 2006. évi projektek várható összköltsége: 1150 euró
Előre is köszönjük ÉNLAKA faluközösségének nevében is a támogatásokat.
Tisztelettel: Dr. Tálas László  
 
A programok pénzügyi támogatói: ( 2006.05.01-ig bezárólag):
- 2005. évi áthozat (mely tartalmazza a 10.800 Ft sportbáli bevételt is)
- Dr. Szabó Levente (Etéd)
- A bajai állatorvosi kerület 9 hatósági és 1 (Dr. Simon János) magánállatorvos hozzájárulása
- Mintál Zoltán
- Mintál Norbert
- Lakatos István
- Péter László
- Szlavikovics István
- Dr.Tóth István
- Bernáth Mihály
- Etédi Polgármesteri Hivatal
- Bolvári Csilla
- Dr.Makáry Péter
- Kamarás Étterem Baja
- Fondü Bt. Baja
Eddig az időpontig ( 2006.11.01) adományozott pénzösszeg : 132.400 Ft (kilencvennyolcezer-négyszáz Ft 0/00)                                          ebből rendelkezésre áll még: 16.400 Ft